Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Fundacja Chrześcijańska Służba Charytatywna Blisko Serca Oddział Mazowiecki, non-profit, będąca organizacją pożytku publicznego

Praca może być pasją. Ukraińsko-polska wymiana w Wiśle

27.11.2015, nieprzypisany

Projekt „My job, my passion” był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.4-18 listopada w Wiśle odbyła się wymiana młodzieży zorganizowana w ramach projektu „My job, my passion” realizowanego przez ChSCh Oddział Mazowiecki. Wzięło w niej udział 30 młodych osób z Polski i Ukrainy. Głównym celem wymiany był rozwój umiejętności przedsiębiorczości, zarządzania projektami, negocjacji, kreatywnego myślenia, poszukiwania partnerów i innych kompetencji niezbędnych dla młodego przedsiębiorcy.

Celem projektu „My job, my passion” było przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację młodego pokolenia.

– W trakcie wymiany uczestnicy wykorzystywali swoje hobby i zainteresowania do przygotowania biznesplanów oraz pomysłów na własną działalność, ponieważ to było ich źródło inspiracji i motywacji do zakładania biznesu – mówi Igor Lisin, koordynator wymiany. – W ten sposób osiągnięte zostały dwa główne cele wymiany – rozwinięcie u jej uczestników przedsiębiorczych umiejętności i kompetencji oraz tworzenie stałego i potężnego źródła motywacji wewnętrznej. Uczestnicy nabyli kompetencje liderskie, umiejętność planowania i zarządzania projektami, negocjacji, poszukiwania partnerów i klientów, tworzenia mocnego brandu (marki) oraz tworzenia i zarządzania zespołem.

Udział w projekcie pozwolił również poznać kulturę krajów sąsiednich i dowiedzieć się o warunkach prowadzenia biznesu w każdym z nich.

– W projekcie uwzględniono różne metody edukacji pozaformalnej i nieformalnej: burze mózgów, gry, pracę w grupach, praktyczne zajęcia, prezentacje, wykłady, wizyty w przedsiębiorstwach oraz spotkania z przedsiębiorcami i ekspertami –wymienia Igor Lisin.

W wymianie uczestniczyli m.in. bezrobotni młodzi ludzie (którzy stanowili około 50% uczestników). Udział w projekcie pozwolił im otrzymać wiedzę i umiejętności niezbędne, żeby zostać aktywnymi członkami społeczeństwa, zmotywował ich też do aktywnego budowania własnej przyszłości np. poprzez założenie własnego biznesu.

W projekt włączył się także Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, który wydelegował eksperta do prowadzenia warsztatów, a także przedstawił możliwości finansowania dla kilku ciekawych wypracowanych podczas wymiany koncepcji. We współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości we Wrocławiu oraz Business Link udało się zorganizować spotkanie z przedsiębiorcami oraz wizyty w firmach: zakładzie produkcyjnym FCA, Brand24, Hotelu Krokus, przedsiębiorstwie Luxoft.

Projekt „My job, my passion” był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zobacz stworzony w ramach wymiany poradnik „Jak otworzyć własną firmę” (poradnik w języku angielskim).

Załączniki

Pomóż nam

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Mazowiecki
ul. Foksal 8
00-366 Warszawa

Nr konta bankowego:
52 2030 0045 1110 0000 0271 7400

Tel.: (+48) 22 34 99 935
E-mail:

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij